Zasady w klubie


ZASADY OGÓLNE W KLUBIE PIŁKARSKIM UKS SMOKI

Zawodnikiem Klubu piłkarskiego może zostać
każde dziecko, które
pozytywnie przeszło rekrutację
sportową i dydaktyczną
w naszym klubie. Osobami
odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę
potencjału dziecka są
trenerzy pracujący w klubie
UKS SMOKI.Głos decydujący należy do trenera prowadzącego dany rocznik.
Warunkiem gry w naszym klubie jest również
brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych. Zajęcia w klubie mają
charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność
za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć
ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź
turniej, jako reprezentant Klubu
zobowiązuje się być
obecnym na w/w zawodach i godnie go reprezentować
zarówno na boisku jak i po za nim.
Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską
atmosferę w zespole. Wszelkie problemy
należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
Zawodnicy Klubu mają
bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu,
używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają
o zdrowy i higieniczny tryb życia.
Na skutek decyzji trenerów naszego klubu zawodnik może zostać
przeniesiony do innej grupy w danym roczniku .
W trakcie zajęć
treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się
nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.
W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera
prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć
decyzję o czasowym zawieszeniu w
prawach zawodnika UKS SMOKI, aż
do momentu poprawienia ocen szkolnych.
Klub ma prawo dysponować
wizerunkiem zawodnika na potrzeby klubu np zdjęcia
zbiorowe podczas meczów.
Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić
się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić
co może, aby udzielić pomocy.
Jeśli zawodnik lub rodzic chce porozmawiać z inna osobą niż
trener powinien skontaktować się
z prezesem klubu .
Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie pojawia się
na treningu lub w szkole,
nie może być brany pod uwagę
przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe spotkanie
turnieje, mecze towarzyskie,

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości